Konuşmacılarımız

Ismet Kartal

YBK Siyah Beyaz Logo

Bilkent Üniversitesinden mezun olan Kartal Ocak 2013’te 37 ya??nda P&G Türkiye ve Kafkasya CFO’su olarak göreve atand?. ?irketin büyümesine yönelik yol haritas? olu?turdu.

Ibrahim Selim

YBK Siyah Beyaz Logo

1979’da Ankara’da do?du. Seslendirme sanatç?s? ve oyuncu ?brahim Selim aslen Arvin-Arhavilidir. 3 sene biyoloji okudu daha sonra Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvar?’n? bitirdi.

Isil Akdemir Evlioglu

YBK Siyah Beyaz Logo

Lise ö?renimini Ankara Atatürk Lisesinde tamamlad?ktan sonra Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan I??l Akdemir Evlio?lu Kellogg School of Management’da MBA derecesi alm??t?r.

Mete Uslukilinc

YBK Siyah Beyaz Logo

Mete Usluk?l?nç Orta Do?u Teknik Üniversitesi ??letme Bölümü mezunudur. Kariyerine Turkcell’de Sat?? Proje Asistan? olarak ba?lam??t?r. Petrol Ofisi’ndeki Bölge Sat?? Müdürü görevinin ard?ndan, 2003 y?l?nda Philips’e kat?lm??t?r.